De renovatieplicht verwijst naar de wettelijke verplichting om bepaalde renovatiewerkzaamheden uit te voeren aan bestaande gebouwen. Deze verplichting kan variëren afhankelijk van de specifieke regelgeving en de locatie van het gebouw. Over het algemeen is het doel van de renovatieplicht om de energie-efficiëntie te verbeteren, de CO2-uitstoot te verminderen en de algemene kwaliteit en veiligheid van gebouwen te verbeteren.


Met betrekking tot het EPC-label (Energieprestatiecertificaat) sinds 2023, heeft dit betrekking op een certificering die de energieprestaties van een gebouw aangeeft. Het EPC-label geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is op een schaal van A (zeer energiezuinig) tot F (zeer energieverspillend). Vanaf 2023 zijn er strengere eisen voor de energieprestaties van gebouwen vastgesteld, wat betekent dat gebouwen met een slechter EPC-label verplicht zijn om renovaties uit te voeren om hun energie-efficiëntie te verbeteren.


De renovatieplicht in combinatie met het EPC-label sinds 2023 betekent dat eigenaren van gebouwen met een slechter energieprestatiecertificaat verplicht zijn om renovaties uit te voeren om de energie-efficiëntie te verbeteren. Deze renovaties kunnen betrekking hebben op isolatie, verwarmingssystemen, ventilatie, verlichting en andere aspecten die bijdragen aan de energieprestaties van het gebouw.

Het specifieke renovatieplan dat vereist is, kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving en de eisen die worden gesteld aan het EPC-label. Het is belangrijk voor gebouweigenaren om op de hoogte te zijn van de specifieke vereisten en renovatieverplichtingen die van toepassing zijn in hun regio. Het is raadzaam om samen te werken met professionals op het gebied van vastgoed zoals Immo Arnauts te Diest, die expertise kunnen bieden in verband met de renovatieplicht en de eisen van het EPC-label.

EPC-labelpremies zijn financiële incentives of subsidies die worden aangeboden aan eigenaren van gebouwen om hen te stimuleren energie-efficiënte renovaties uit te voeren en de energieprestaties van hun pand te verbeteren. Deze premies kunnen beschikbaar zijn op regionaal, nationaal of lokaal niveau en verschillen afhankelijk van de specifieke regelgeving en programma's die in een bepaald gebied van toepassing zijn.De hoogte van de EPC-labelpremie kan variëren en is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type renovatie dat wordt uitgevoerd, de energiebesparing die wordt bereikt en het EPC-labelniveau dat wordt behaald.

Immo Arnauts te Diest is bekend met de regionale regelgeving en subsidiemogelijkheden. Zij kunnen de koper voorzien van gedetailleerde informatie van eventuele beschikbare premies voor energie-efficiënte renovaties.