Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelde recent een nieuwe tool ter beschikking (Zoek een EPC) waarmee EPC’s voortaan door iedereen geraadpleegd kunnen worden. Zo kunnen gebruikers snel nagaan of er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is en welk label er werd toegekend. De opzoeking gebeurt op basis van het adres van de woning of via het certificaatnummer. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, zal de gebruiker de datum waarop het EPC werd opgemaakt kunnen terugvinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende details uit het EPC zijn voorbehouden voor de eigenaar of de huurder. 

De tool stelt EPC’s ter beschikking voor residentiële woningen en appartementen waarvoor minder dan 10 jaar geleden een EPC werd opgemaakt. Ook het EPC bij nieuwbouw (EPB-aangifte) is raadpleegbaar en voor appartementsgebouwen kan worden nagegaan of er een EPC gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. 

Bij de verkoop van woningen komen sinds 2022 enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt sinds 1 januari 2019. Weet ook dat deze nieuwe applicatie niets wijzigt aan de advertentieplicht ter zake. Het blijft verplicht om de energiescore of het EPC-label te vermelden. In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur moet minstens de score of het EPC-label vermeld worden, en bij overdracht van een gebouw met een EPC E of F moet vermeld staan dat er een renovatieverplichting op rust.

Bron BIV