Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning zijn er verschillende financiële aspecten waar kopers rekening mee moeten houden. Een belangrijk voordeel bij nieuwbouwprojecten is de mogelijkheid om te profiteren van het verlaagde BTW-tarief van 6% in bepaalde gevallen. Dit verlaagde tarief kan aanzienlijke besparingen opleveren en is een stimulans voor de nieuwbouwsector.

Het 6% BTW-tarief is van toepassing op de aankoopprijs van een nieuwbouwwoning indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet het gaan om een woning die uitsluitend bestemd is voor privégebruik en die voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of in aanbouw is genomen na 31 december 1999. Dit betekent dat het verlaagde tarief niet geldt voor renovaties of verbouwingen van bestaande woningen.

Daarnaast moet de koper de nieuwbouwwoning als zijn/haar enige en eigen woning gebruiken voor een minimale periode van vijf jaar. Dit betekent dat de woning niet mag worden verhuurd of als tweede verblijf mag dienen gedurende deze periode. Als de woning binnen de vijf jaar na de eerste ingebruikname wordt verkocht, dan kan de koper verplicht zijn om een deel van de bespaarde BTW terug te betalen.


Het verlaagde BTW-tarief van 6% is van toepassing op de bouwkosten en de honoraria van architecten en andere dienstverleners die betrokken zijn bij de bouw van de woning. Het omvat echter niet de grondkosten, notariskosten, registratierechten en andere bijkomende kosten die niet rechtstreeks verband houden met de bouw zelf.

Om in aanmerking te komen voor het 6% BTW-tarief, moet de verkoper of projectontwikkelaar een attest van de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen voorleggen. Dit attest bevestigt dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat het verlaagde tarief van toepassing is op de verkoop.

Het verlaagde BTW-tarief van 6% bij nieuwbouw is een aantrekkelijk voordeel voor kopers en kan de totale kosten van een nieuwbouwwoning aanzienlijk verlagen. Het is echter belangrijk om de specifieke voorwaarden en beperkingen van dit tarief te begrijpen en ervoor te zorgen dat aan alle vereisten wordt voldaan om eventuele terugbetalingen te voorkomen.

Het is raadzaam om bij de aankoop van een nieuwbouwwoning altijd professioneel advies in te winnen, hetgeen Immo Arnauts te Diest u kan verschaffen, om volledig op de hoogte te zijn van de financiële aspecten en voordelen die verband houden met het verlaagde BTW-tarief van 6%. Zo kan men een weloverwogen beslissing nemen en optimaal profiteren van de beschikbare mogelijkheden.

Bekijk het aanbod bij Immo Arnauts van nieuwbouwwoningen aan 6% BTW tarief.