Immo Arnauts te Diest kan voor uw woning of appartement het overstromingsrapport aanmaken. Ons vastgoedkantoor is ook werkzaam in Halen, Bekkevoort, Lummen en Scherpenheuvel.

De Vlaamse regering kon recent het uitvoeringsbesluit definitief goedkeuren dat de gewijzigde infoplicht rond overstromingsgevoeligheid regelt. Dit treedt samen met de nieuwe overstromingskaarten in werking op 1 januari 2023. De nieuwe informatieplicht is van toepassing op gevoerde publiciteit vanaf 1 januari 2023 en onderhandse overeenkomsten en authentieke akten die gesloten worden vanaf 1 april 2023.
Wat verandert er?

Er zal behoorlijk wat veranderen. Zo verdwijnt de opdeling tussen ‘effectief’ en ‘mogelijk’ overstromingsgevoelig. Voor de uitvoering van de informatieplicht zal er online een overstromingsrapport gegenereerd moeten worden (via www.watertoets.be). Het overstromingsrapport wordt gedifferentieerd op de overstromingskans van het perceel (= P-score) en van het gebouw (= G-score), en wordt onderverdeeld in 4 klassen. In de publiciteit zal de P-score en de G-score (in zoverre het perceel bebouwd is) moeten worden vermeld. Als een score zich in klasse D (middelgrote kans op overstromingen onder het huidige klimaat) bevindt, zal je ook het overstromingssymbool moeten vermelden.