Bron: biv.be

Vanaf 1 januari 2024 dienen ook kleine appartementsgebouwen met max. 4 wooneenheden over een EPC voor de gemeenschappelijke delen te beschikken. Grote gebouwen vanaf 15 eenheden, moeten al sinds 1 januari 2022 over een EPC GD beschikken. Middelgrote gebouwen, tussen de 5 en 14 eenheden, moeten sinds begin dit jaar aan de verplichting voldoen. Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap (VEKA) laat weten dat er op heden nog maar 40.000 EPC’s GD werden opgemaakt terwijl er zo’n 120.000 appartementsgebouwen aan deze verplichting moeten voldoen.

Het EPC GD van een appartementsgebouw geeft de eigenaars informatie over de energiezuinigheid van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De vaststellingen uit het EPC GD worden gebruikt voor het opmaken van het EPC van de individuele appartementen.

Bij het niet tijdig beschikken over een geldig EPC GD legt het VEKA aan de eigenaar of VME een administratieve geldboete op tussen 500 en 5000 euro, afhankelijk van het aantal aanwezige gebouweenheden binnen het gebouw. Het betalen van deze boete geeft geen vrijstelling om over dit EPC te beschikken. Sowieso zal er dus een EPC moeten worden opgemaakt.