1. Rookmelders in woningen: In Vlaanderen en Wallonië is het verplicht om rookmelders te plaatsen in nieuwbouwwoningen en bij renovaties waarbij een omgevingsvergunning vereist is. In Brussel is het plaatsen van rookmelders verplicht in alle woningen, zowel nieuwbouw als bestaande woningen.

  2. Locatie en aantal: De wetgeving kan ook bepalen op welke plaatsen in de woning de rookmelders moeten worden geïnstalleerd en hoeveel er nodig zijn. Over het algemeen moeten rookmelders geplaatst worden in de gang(en) die naar slaapkamers leiden.

  3. Onderhoud: Naast installatie is het regelmatig onderhouden van de rookmelders belangrijk. Batterijen moeten bijvoorbeeld regelmatig worden vervangen.


In België geldt er sinds 1 januari 2020 een verplichting voor de aanwezigheid van rookmelders bij de verkoop van woningen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw- als bestaande woningen. De wetgeving verschilt echter per gewest. Hier zijn de belangrijkste punten per gewest:

  1. Vlaanderen: Bij verkoop en verhuur van woningen (huurcontracten afgesloten vanaf 2020) moet de woning zijn uitgerust met voldoende rookmelders. In de verkoopakte moet de verkoper verklaren dat de woning over de nodige rookmelders beschikt.

  2. Wallonië: Sinds 1 juli 2021 moeten rookmelders verplicht aanwezig zijn bij de verkoop van woningen. Bij verhuur zijn rookmelders al verplicht sinds 1 januari 2020.

  3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Rookmelders zijn verplicht bij verkoop en verhuur van woningen. Voor verkoop geldt deze verplichting sinds 1 januari 2020, voor verhuur al sinds 1 januari 2019.

Het is belangrijk om te weten dat de exacte vereisten en regelgeving kunnen variëren, en het is altijd verstandig om de meest recente informatie te verkrijgen bij de relevante autoriteiten of een professionele adviseur op het gebied van vastgoedwetgeving. Immo Arnauts te Diest kan bij de verkoop van uw woning de informatie verstrekken over de specifieke vereisten in dat specifieke geval.