Nieuws

18-11-2015

Welke attesten heb je nodig voor de verkoop van een woning?

Bij de verkoop van een woning komt heel wat kijken, dat hoeven we u ongetwijfeld niet te vertellen. Zo is het verplicht om een aantal attesten voor te leggen en aan enkele informatieverplichtingen te voldoen. Dit is vooral om de koper meer zekerheid te geven over de staat van de woning of grond.

Wij geven u hier alle attesten die u moet kunnen voorleggen bij de verkoop van een woning of grond nog eens even op een rij:

 

- Bodemattest: wordt aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Dit document geeft aan of de grond bij de verkoop al dan niet verontreinigd is.

 

- Keuringsattest van de elektrische installatie: toont aan of de elektrische installatie conform is of niet, deze keuring moet aangevraagd worden bij een erkend keuringsorganisme.

 

- Energieprestatiecertificaat: hiermee toont u aan of de woning al dan niet energiezuinig is.

 

- Keuringsattest mazouttank: toont aan of de mazouttank conform is of niet, deze keuring moet aangevraagd worden bij een erkend keuringsorganisme.

 

- Overstromingsgevoeligheid: de informatie over de overstromingsgevoleigheid moet verplicht in de advertentie opgenomen worden.

 

- Stedenbouwkundig uittreksel: biedt informatie over de vergunningen en verkavelingsvergunningen die op het verkochte goed van toepassing zijn.

 

- Postinterventiedossier: een technisch dossier, enkel toepasselijk indien er na het jaar 2001 grote structurele werken aan de woning werden gedaan.