Nieuws

07-11-2013

Hoe zit dat nu met die huurwaarborg?

Hoe zit dat nu met die huurwaarborg?

11 - 07 - 2013

Bij zowel verhuurders als huurders zijn er toch nog wat vragen omtrent de huurwaarborg. Bedraagt die nu twee of drie maanden? En klopt het dat men de huurwaarborg opnieuw wil optrekken?

Twee of drie maanden?

In 2007 werd de huurwaarborg teruggebracht van drie maanden naar twee maanden. In de praktijk blijkt dit voor aanzienlijke problemen te zorgen wanneer private verhuurders in aanraking komen met problematische huurders. Huurschade en/of achterstal (waarbij slechts na 3 maanden een procedure kan opgestart worden), veroorzaken dikwijls een financieel diepe put bij verhuurders. Steeds meer mensen twijfelen hierdoor om hun woning op de huurmarkt te brengen. Dit zorgt op zijn beurt voor een veel kleiner aanbod, waarbij verhuurders ook nog eens strenge selectiecriteria hanteren voor hun toekomstige huurders.

Tak 26

Een oplossing kan erin bestaan om de huurwaarborg te vestigen in een kapitalisatiebon, type tak 26. Hierbij kan nog steeds op wettelijke wijze drie maanden huurwaarborg gevestigd worden op naam van de huurder. Er is een vaste intrestvoet van bij de onderschrijving en dit voor de gehele looptijd. Meer info hierover vindt men op www.korfine.be

Huurwaarborg optrekken?

Recent heeft CD&V voorgesteld om de huurwaarborg opnieuw op te trekken naar 3 maanden en zo het evenwicht tussen huurder en verhuurder te herstellen. CIB Vlaanderen en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars steunen dit voorstel zodat de vrije huurmarkt nieuw leven wordt ingeblazen. Om dit voorstel beter haalbaar te maken voor de huurders zien de Vlaamse vastgoedmakelaars deze verhoging in een meer omvangrijk stelsel van huursubsidies en een hogere installatiepremie. De regionalisering van de woninghuurwet in 2014 kan hierbij een belangrijk aanknopingspunt zijn.

 

Bron: Persbericht CIB Vlaanderen / BIV